Русский язык (Атаманова И.В.)


Русский язык (Любавина О.В.)


Литература (Гартман Л.А.)


Химия (Давыдкина О.А.)

https://www.youtube.com/watch?v=CrEQUWpMdOk

https://www.youtube.com/watch?v=gS_eGNXOJXI

https://www.youtube.com/watch?v=zoORJoA-fQI

https://www.youtube.com/watch?v=CrEQUWpMdOk

https://www.youtube.com/watch?v=3c_ivQyjCpw


математика (Миронова И.Н.)


История (Ивлева М.Н.)


Авинова В.Ю., обществознание